หน้าแรก(ข่าวสาร)

ประวัติวัดป่าเขาช่องลม
ประวัติครูบาต้นบุญ
กิจกรรมวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช
ธรรมะครูบาต้นบุญ
ผู้จัดทำเว็บไซต์
เรารักเมืองไทย
ตื่นเถิดชาวไทย
ข้อวัตรปฏิปทาวัดป่าเขาช่องลม
รักกันไว้เถิด

  european soccer teams
Statistics Counter


aniyellow05_next.gifชม You Tube หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ขอเชิญฟังธรรมะหลวงปู่พุธ ฐานิโย
วัดป่าสาลวัน
อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ชมYou Tubeลป.พุธ ฐานิโย        
เทศนาเรื่องการปฏิบัติภาวนาจิต     
การละกิเลสด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา
ตั้งใจทำสมาธิ                          
ทุกข์และมหาสติ จิตแท้ จิตดั้งเดิม
เทศนา ณ วัดอโศการาม ตอนที่
เทศนา ณ วัดอโศการาม ตอนที่

ธรรมะบรรยาย
จากพระอาจารย์วิทยา กิจจวิชโช
วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

 พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน         
สวดปาฏิโมกข์                       

  ชมภาพวันองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เข้าสู่พระนิพพาน

 
..ชมทีวีจากเว็บไซต์..
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ฟังวิทยุ FM ๑๐๓.๒๕
เสียงธรรมเพื่อประชาชน
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน


aniyellow05_next.gif
 ขอเชิญเข้าไปฟัง
ประวัติหลวงพ่อน้อย ปญฺญาวุโธ


ขอเชิญเข้าชมเว็บไซต์
ที่พักสงฆ์
่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิตตราประทับใหม่ของวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช

 

  

                                          ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ จากทางวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช

                
 

                                                ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เป็นสมบัติคู่ชาติไทย
ทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วง  แต่หวั่นทรวงศึกใกล้ไล่ข่มเหง  ถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเอง  จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง
                               


                                               
                                                                             ข่าวสารงานบุญ
  aniyellow05_next.gif กฐิน ปี ๒๕๖๑
 
 

  พระอธิการศิริโชค ชิตมาโร (พระอาจารย์ต้นบุญ) เจ้าอาวาสวัดป่าเขาช่องลม บ้านกุฏิพระ ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอชนแดน(ธรรมยุต) และคณะศิษยานุศิษย์ เดินทางแสวงบุญกราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย และเนปาล ๘ วัน ๗ คืน โดยสายการบิน ไทยสไมล์  วันที่ ๔-๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐
  aniyellow05_next.gif คลิกเข้าชมที่นี่

  ภาพกิจกรรมการทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี๒๕๕๙ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดป่าเข่ช่องลม บ้านกุฏิพระ ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
  aniyellow05_next.gif คลิกเข้าชมที่นี่

  พระศิริโชค ชิตมาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ วิทยฐานะนักธรรมชั้นโท ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้ารับคำสั่งแต่งตั้งเป็นพระอธิการศิริโชค ชิตมาโร เจ้าอาวาสวัดป่าเขาช่องลม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จากพระราชปริยัติบัณฑิต เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์(ธรรมยุต) เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
  
aniyellow05_next.gif คลิกเข้าชมที่นี่

 าจารย์นภัส ขวัญเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เขียนแบบถวายพระอาจารย์ในการก่อสร้าง ส่งแบบทัศนียภาพ อุโบสถและเจดีย์ ที่จะสร้างตามแบบที่พระอาจารย์ต้นบุญ ให้ปรับปรุงใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับ คำว่า "วัดป่า" แบบเดิมนั้น ๒ ชั้น พระอาจารย์ได้ปรึกษาคณะศิษย์ ว่าสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ พระอาจารย์แนะนำให้ปรับลดลงมา เหลือ ชั้นเดียว และพระเจดีย์อยู่ด้านหลัง ตามแบบเดิม
  
aniyellow05_next.gif คลิกเข้าชมที่นี่

  พระอาจารย์ศิริโชค ชิตมาโร (ครูบาต้นบุญ) วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช บ้านกุฏิพระ ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ กราบหลวงปู่โย ฐิตธัมฺโม วัดป่าซับบาดาลสุวรรณโชติ ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘

  พระอาจารย์ศิริโชค ชิตมาโร (ครูบาต้นบุญ) วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช บ้านกุฏิพระ ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ กราบสรีระสังขารหลวงปู่คำพอง ขันฺติโก วัดป่าอัมพวัน บ้านไร่ม่วง ต.น้ำหมาน อ.เมือง จ.เลย วันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
  
aniyellow05_next.gif คลิกเข้าชมที่นี่

  การถวายเทียนพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ณ วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช บ้านกุฏิพระ ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์  วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
  
aniyellow05_next.gif คลิกเข้าชมที่นี่

  ขอเชิญแปลนการก่อสร้างและร่วมสร้างอุโบสถสองชั้น กับพระอาจารย์ศิริโชค ชิตมาโร (ครูบาต้นบุญ) วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช บ้านกุฏิพระ ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ชื่อบัญชีวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช ธนาคารกสิกรไทย สาขาดงขุย เลขบัญชี ๒๑๔-๒-๔๕๐๐๔-๙  โทร ๐๘๖-๙๒๖๘๘๙๒
 
 aniyellow05_next.gif คลิกเข้าชมที่นี่

  ขอเชิญร่วมสร้างสถูปเจดีย์ พุทธชัยมงคล กับพระอาจารย์กองคำ อติสุวณฺโณ วัดถ้ำผาผึ้ง ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ บัญชีธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์) สาขาวังโป่ง เลขบัญชี ๐๒๐๑๑๐๕๙๙๙๒๓
  
aniyellow05_next.gif คลิกเข้าชมที่นี่

 

  สวดพุทธมนต์เย็นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช บ้านกุฏิพระ ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

  วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช บ้านกุฏิพระ ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ปฏิบัติธรรมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

  ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช  ต.กุฏิพระ อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ วันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗
  
aniyellow05_next.gif คลิกเข้าชมที่นี่ 

  ชม Youtube หลวงปู่เคน กันฺตสีโล (พระครูกันฺตสีลาภิยุต) วัดดอนไชย บ้านหนองหญ้าไทร ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า เพชรบูรณ์ เล่าประวัติ ณ วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช  ต.กุฏิพระ อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗

  ชม Youtube หลวงปู่เคน กันฺตสีโล (พระครูกันฺตสีลาภิยุต) วัดดอนไชย บ้านหนองหญ้าไทร ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า เพชรบูรณ์ ประธานผ้าป่าวัดป่าเขาช่องลม ต.กุฏิพระ อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ปี๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗

  ชม Youtube บิณฑบาตเช้า งานทอดผ้าป่าวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช ต.กุฏิพระ อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ปี๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗

  ชม Youtube งานทอดผ้าป่าวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช ต.กุฏิพระ อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ปี๒๕๕๗ ตอน๒ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗

  ชม Youtube งานทอดผ้าป่าวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช ต.กุฏิพระ อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ปี๒๕๕๗ ตอน๑ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗

  ชม Youtube หลวงปู่สมบูรณ์ กันฺตสีโล  วัดป่าสมบูรณ์ธรรม บ้านห้วยหิน ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เทศนาในงานทอดผ้าป่า ณ วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช ต.กุฏิพระ อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ปี๒๕๕๗ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗

  ชม Youtube พระอาจารย์ศิริโชค ชิตมาโร (ครูบาต้นบุญ) พูดคุยกับญาติโยมงานทอดผ้าป่า ณ วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช ต.กุฏิพระ อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ปี๒๕๕๗ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗

  ชม Youtube สวดพุทธมนต์เย็นงานทอดผ้าป่าวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช ต.กุฏิพระ อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ปี๒๕๕๗ ตอน๑

  ชม Youtube สวดพุทธมนต์เย็นงานทอดผ้าป่าวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช ต.กุฏิพระ อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ปี๒๕๕๗ ตอน๒

  ชม Youtube เตรียมงานผ้าป่าวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช ต.กุฏิพระ อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

   วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช ทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างอุโบสถ และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลเพชรบูรณ และพิธีวางศิลามงคลอุโบสถ ปี ๒๕๕๗ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช บ้านกุฏิพระ ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
  aniyellow05_next.gif คลิกเข้าชมที่นี่

  พระอาจารย์ศิริโชค ชิตมาโร (ครูบาต้นบุญ) วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช บ้านกุฏิพระ ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนดงขุยวิทยาคม ปีการศึกษาี ๒๕๕๗ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗
  
aniyellow05_next.gif คลิกเข้าชมที่นี่

  พระอาจารย์ศิริโชค ชิตมาโร (ครูบาต้นบุญ) วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช บ้านกุฏิพระ ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ มอบเงินสมทบทุนจัดซื้อเตียงผู้ป่วยแก่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โดยมอบกับเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์(ธรรมยุต) วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗
  
aniyellow05_next.gif คลิกเข้าชมที่นี่

  พระอาจารย์ศิริโชค ชิตมาโร (ครูบาต้นบุญ) วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช บ้านกุฏิพระ ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์  เดินทางแสวงบุญ ณ ประเทศภูฏาน วันที่ ๑๔-๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗
  
aniyellow05_next.gif คลิกเข้าชมที่นี่

  สรงน้ำพระอาจารยศิริโชค ชิตมาโร (ครูบาต้นบุญ) วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช บ้านกุฏิพระ ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ในวันสงกรานต์ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗
  
aniyellow05_next.gif คลิกเข้าชมที่นี่

  พระอาจารยศิริโชค ชิตมาโร (ครูบาต้นบุญ) วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช บ้านกุฏิพระ ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ มอบโต๊ะหมู่บูชาหมู่๙ให้กับโรงเรียนบ้านกุฏิพระ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗

  พระอาจารยศิริโชค ชิตมาโร (ครูบาต้นบุญ) วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช บ้านกุฏิพระ ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ รับประทานนามวัดและพระบรมสารีริกธาตุ ณ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
  
aniyellow05_next.gif คลิกเข้าชมที่นี่

  วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช บ้านกุฏิพระ ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ จัดสวดมนต์ข้ามปีสู่ปีี ๒๕๕๗
  
aniyellow05_next.gif คลิกเข้าชมที่นี่

  ทางวัดป่าเขาช่องลมกำลังก่อสร้างถนนรอบวัด
       ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงานเจ้าอาวาสวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช
   aniyellow05_next.gif
โทร. ๐๘๖-๙๒๖๘๘๙๒
         ร่วมทำบุญ ได้ที่ ... พระศิริโชค ชิตมาโร (ครูบาต้นบุญ)
         
ชื่อบัญชี พระศิริโชค ชิตมาโร บัญชีเลขที่ 214-2-38068-7 ธนาคารกสิกรไทย สาขาดงขุย
         หรือที่วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
         
โทร  08-6926-8892  หรือ
www.watpakhaochonglom.com
                                 

                                                    สมเด็จองค์ปฐม  ณ  ศาลาใหม่
  
ขอเชิญสาธุชนร่วมทำบุญโดยตรงกับทางวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช
   ได้ที่บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย สาขาดงขุย ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
   ที่หมายเลขบัญชี  
aniyellow05_next.gif  ๒๑๔-๒-๓๘๐๖๘-๗
                                                 แผนที่ทางไปวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช
   
 ูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
                         เว็บไซต์ที่น่าสนใจขอแนะนำให้้เข้าชม

วัดป่าบ้านตาด
วัดป่าสาลวัน
สมเด็จพระสังฆราช
วัดป่าสุทธาวาส
วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน
วัดหนองป่าพง
วัดเขาสุกิม
วัดป่าภูผาสูง
วัดป่าหนองทับเรือ
วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโ
วัดธรรมมงคล
วัดป่าภูก้อน
ลานพุทธศาสนา
พระรัตนตรัย
ลานธรรม
84,000พระธรรมขันธ์
ที่พักสงฆ์บ้านหนองโน(ธ)  


  ธุดงคสถานป่าธัมมกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต
วัดสันติวรญาณ
หลวงปู่จันทา ถาวโร
วัดเขาใหญ่เจริญธรรม
วัดป่ากรรมฐาน
วัดบุญญาวาส
วัดป่าเชิงเลน
วัดป่าสุนันทวนาราม
   ฟังธรรม
อกาลิโก
ศาลาธรรม
พลังจิต
ธรรมจักร
ซีดีธรรมะ
หลวงพ่อจรัล ฐิตธัมโม
หลวงพ่อพุทธทาสวัดป่าเขาช่องลม  บ้านกุฏิพระ  ตำบลท่าข้าม  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์
 ติดต่อ อีเมล  
 urainabundit@hotmail.com