หน้าแรก(ข่าวสาร)
ประวัติวัดป่าเขาช่องลม
ประวัติครูบาต้นบุญ
กิจกรรมวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช
ธรรมะครูบาต้นบุญ
ผู้จัดทำเว็บไซต์
เรารักเมืองไทย
ตื่นเถิดชาวไทย
ข้อวัตรปฏิปทาวัดป่าเขาช่องลม

นาฬิกา


  นาฬิกาเรือนนี้จะเดินตามเวลาในคอมพิวเตอร์ของท่าน
ปฏิทิน

 

                

         ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เป็นสมบัติคู่ชาติไทย
ทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วง  แต่หวั่นทรวงศึกใกล้ไล่ข่มเหง  ถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเอง  จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง
help_Luangta_Radio (ช่วยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
ฟังเสียงใหม่ให้ กด F5 หรือ Refresh หรือ ฟื้นฟู


หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เข้าร่วมยื่นหนังสือคัดค้านร่างประกาศ  กสทช.พระอาทิตย์ทรงกลดลูกศิษย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน


                                         เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๘

มหาภัย นอนใจไม่ได้

ศาสนาของเรา พระพุทธเจ้าของเราเป็นธรรมชาติที่เลิศเลอครอบเมืองไทยแห่งชาวพุทธของเรามานมนาน เราประคับประคองอยู่ตลอดเวลา ทางฝ่ายพระก็ประคองเต็มอำนาจของพระ กำลังความสามารถของพระที่มีศีลมีธรรมภายในใจ ปฏิบัติรักษาอย่างเทิดทูนทีเดียว ประชาชนอยู่ที่ไหนก่อนจะหลับจะนอน ขี้เกียจขี้คร้านก็ต้องกราบพระ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เทิดทูนขนาดไหนเราเทิดทูน หัวใจของทุกคนชาวพุทธเราเทิดทูนพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ได้รับความสงบร่มเย็นเรื่อยมา นี่คือมหาคุณของโลก ได้แก่ธรรมครองใจ ถ้าธรรมครองใจแล้วชุ่มเย็น ให้พากันระมัดระวังรักษา  

เรื่องเสี้ยนเรื่องหนามมันมีอยู่ทุกแห่งทุกหนนั่นแหละ เดินไปตามทางว่ามันราบเรียบ ที่ไม่ราบเรียบมันมี โดนสะดุดจนได้นั้นแหละ หนามก็ยังมีอยู่ในนั้น เหยียบจนได้ถ้าเผลอ มีอยู่ทุกแห่ง ให้พากันระมัดระวังให้ดี เรื่องศาสนาที่ออกโลกอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นธรรมกระจายออก เครื่องมือที่จะกระจายออกเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกนั้น อย่างทุกวันนี้เครื่องสื่อสารต่างๆ เช่นวิทยุ เป็นต้น นี้เป็นเครื่องสื่อสารความดิบความดีทั้งหลายให้ออกสู่หัวใจประชาชน จะได้ยินได้ฟังแล้วนำไปปฏิบัติ จะชุ่มเย็นทั่วหน้ากัน เพราะฉะนั้นเครื่องสื่อสารเหล่านี้มีวิทยุ เป็นต้น จึงเป็นของสำคัญในการที่จะนำประโยชน์อันใหญ่หลวงออกสู่หัวใจประชาชนชาวพุทธเรา ได้ยินได้ฟังเป็นเครื่องชุ่มเย็นภายในจิตใจ ให้พากันระมัดระวัง  

เวลาเสี้ยนหนามกำลังเริ่มขึ้นมาแล้วนะ เวลาพูดอรรถพูดธรรม ธรรมนี้สอนโลกมานานแสนนาน ได้รับความร่มเย็นตั้งแต่ท้าวมหาพรหมลงมาตลอดถึงสัตว์พวกเรานี้ สัตว์ แปลว่า ผู้ยังติดยังข้องอยู่ ก็ได้เทิดทูนมาเรื่อยๆ จนกระทั่งบัดนี้ แล้วเวลานี้ปรากฏ เราเพียงทราบเท่านั้นแหละ ปรากฏแล้วเสี้ยนหนามอันใหญ่หลวง ที่จะมาขวางคอของพี่น้องชาวไทยแห่งชาวพุทธของเรา นี้ได้เริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วด้วยวี่แวว เรายังไม่ชัดเจนมาก เราก็พูดตามที่ได้ยินได้ฟังจากบรรดาชาวพุทธเรานั้นแหละ ผู้เทิดทูนพุทธศาสนา จากการได้ยินได้ฟังของอรรถของธรรมทางวิทยุ ทางสื่อสารต่างๆ เรื่อยมา นี้ปรากฏว่าธรรมออกสถานที่ใดทางวิทยุนี้ ถ้าเป็นธรรมสำคัญๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกมากแล้ว ตัดออกๆๆ นี่มหาภัยอยู่ตรงนั้นนะดูเอา

ใครเป็นคนตั้งขึ้นมา ใครเป็นผู้มีอำนาจมาบีบบังคับเช่นนี้ เท่ากับขึ้นไปเหยียบหัวพระพุทธเจ้า เหยียบหัวพระสงฆ์สาวก เหยียบศาสนาคัมภีร์ทั้งหลายให้แหลกเหลวไปหมด แล้วขี้รดลงไปหมดพวกนี้ แล้วกำลังตามเอาไฟเผาเข้าไป ทั้งตู้พระไตรปิฎก ทั้งพระพุทธเจ้า พระธรรมอะไรจะไม่ให้มีเหลือ พวกนี้กำลังทั้งขี้รด ทั้งเอาฟืนเอาไฟเผาเข้าไป ตัดวิทยุ อันไหนที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกไปตัดออกๆ เอาแต่เสี้ยนแต่หนามแต่ฟืนแต่ไฟเข้ามาโฆษณาด้วยอำนาจป่าเถื่อน เวลานี้กำลังกีดขวางโลกมาก ให้พากันจับตาให้ดี อันนี้เป็นข้าศึกต่อชาติไทยของเราซึ่งเป็นชาวพุทธมานมนานมากทีเดียว เป็นข้าศึกอย่างมาก เท่ากับคว่ำศาสนาลงไปเลย

อันดับที่หนึ่งที่ได้ยินได้ฟังว่าจะไล่พระออกจากป่า ทีนี้เมื่อทางนั้นสงบลง ไม่ไล่พระออกจากป่า ทีนี้ก็จะตีธรรมะนี้เข้าอยู่ในกรงขังเอาไฟเผาคัมภีร์พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ นี่กำลังเข้าในจุดนี้นะเวลานี้ สถานีวิทยุต่างๆ จะถูกปิดถูกกั้นไปด้วยวิธีการเหล่านี้ นี้ก็คือการทำลายศาสนาอย่างร้ายแรงอันหนึ่ง ไล่พระออกจากป่าพระไม่ยอมออก ทีนี้ก็กักคัมภีร์ศาสนาทั้งหมดไว้ในความควบคุมของป่าเถื่อน ของมหาโจรมหาภัยของชาตินั้นแหละ เวลานี้กำลังสกัดลัดกั้นเอาไว้ คอยฟังไป นี่ละมหาภัยอันหนึ่งอย่างใหญ่หลวงต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของเรา คืออันนี้เอง กำลังเริ่มขึ้น ให้จับตาดูให้ดีนะ ถ้าได้ยินอะไรให้สื่อสารถึงกันทันที อันนี้คือมหาภัยนอนใจไม่ได้ นี่มหาภัยต่อศาสนาโดยแท้ ไม่มีคำว่าอ้อมเลย

เพราะธรรมออกประกาศสอนโลก สกัดลัดกั้นธรรม เอาไฟเผาธรรมไม่ให้ออก นี่คือมหาภัยอย่างยิ่งทีเดียว ให้พากันจำเอาไว้ ทราบเพียงแว่วๆ เท่านี้กระเทือนใจชาวพุทธเราทั่วประเทศไทยแล้วเวลานี้ เริ่มได้ยินแว่วๆ แล้ว เรายังไม่ชัดเราก็พูดตามที่ได้ยินแว่วๆ อย่างนี้เสียก่อน แล้วจะพิจารณาไปตามเรื่องตามราวที่เหตุผลกลไกประการใดเกิดขึ้น จะนำมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายทราบในนามที่ว่าเราก็เป็นธรรม เราเป็นพระนำธรรมมาสอนโลก เราต้องพูดเรื่องอรรถเรื่องธรรม ความสัตย์ความจริงได้ทั่วๆ ไปหมด ธรรมไม่มีกีดกั้น ไม่มีหวงห้าม ไม่มีกฎข้อใดที่จะมาบังคับธรรมไม่ให้ประกาศสอนโลก อันนี้เข้ามากีดขวางแล้วนี่เห็นไหม นี่เป็นมหาภัยขนาดไหน จำให้ดีคำนี้

เพียงเริ่มๆ ขึ้นมานี้กระเทือนแล้ว หัวใจของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศ จำให้ดี เรื่องวิทยุนี้อันหนึ่งที่จะถูกสกัดลัดกั้นแบบต่างๆ แล้วเอาอำนาจป่าเถื่อนมหาภัยเข้ามาครอบ เผาชาติไทยของเรานี้คือใคร นี้จะต้องติดตามกันให้ดี คนนี้ไม่เหนือเมฆเหนือฟ้าไปไหนละ อยู่เป็นมนุษย์เหมือนกันกับเรา นำกฎเกณฑ์อะไรมาใช้ต่อมนุษย์ที่มีศีลธรรม เป็นมนุษย์ มนาสมบูรณ์แบบด้วยกัน เอาวิธีการใดมาใช้ต่อมนุษย์ประเภทที่มีศีลธรรมดีงามอยู่นี้ การปฏิบัติตามศีลตามธรรมเป็นความดีงามมาดั้งเดิม อันนี้ดีงามที่ไหน เป็นไฟเผาชาติ เผาศาสนา พระมหากษัตริย์ไปในตัวของมันเสร็จเลย พากันจับตาให้ดีจุดนี้ นี่ละจุดหนึ่งจุดที่จะทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของเรา คือจุดนี้เอง มันกำลังเริ่มออกๆ เวลานี้

พี่น้องชาวไทยให้มีความพร้อมเพรียงสามัคคีกัน อย่าหดหัวอยู่ในกระดองนะ หลวงตาบอกชัดๆ ด้วยความเป็นธรรม สอนด้วยความเป็นธรรม ไม่เอนไม่เอียง เราสอนอย่างตรงไปตรงมา อันใดเป็นภัย อันใดเป็นคุณก็บอก เรื่องธรรมประกาศสอนโลกมานี้ เป็นคุณมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ไหนๆ มาตลอด ไม่เคยครึเคยล้าสมัยที่จะถูกขับไล่ไสส่งไปอยู่ที่ตรอกไหนมุมใดหรือส้วมถานอันใดเลย ไม่เคยมี มีแต่ออกสอนโลกให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขมาตลอดจนกระทั่งบัดนี้ แต่คำสอนหรือกฎเกณฑ์ป่าๆ เถื่อนๆ ที่เป็นมหาภัยนี้มันเริ่มเกิดขึ้นมาแล้ว ให้จับตาดูให้ดี ปล่อยมือไม่ได้นะ ตรงนี้ปล่อยไม่ได้เลย เอาคอขาดไปเลยเทียว คอขาดกับการบูชาธรรมเป็นอันเดียวกันไม่เสียหาย

หลวงตาได้พูดแล้ว คอหลวงตาขาดขาดไปเลย ขาดด้วยความเป็นธรรมหลวงตาไม่เสียดาย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หลวงตาเทิดทูนมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ตั้งแต่รู้จักเดียงสาภาวะ พวกมหาภัยเหล่านี้เราไม่เคยเทิดทูน แล้วเมืองไทยเราเคยเทิดทูนไหมไอ้พวกเปรตพวกผี พวกยักษ์พวกมาร คอยขี้รดศาสนา ขี้รดหัวพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ขี้รดคัมภีร์ใบลาน เอาไฟเผาคัมภีร์ใบลาน เอาไฟเผาพระพุทธเจ้า เอาไฟเผาหัวใจของชาวพุทธทั่วประเทศไทยนี้เคยมีไหม เราไม่เคยเห็นมี แล้วมีใครกราบไหม ไม่เคยมี กราบแต่ พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ เท่านั้น เทิดทูนให้ดีอันนี้ จับไว้ให้ดีอย่าปล่อยมือ ปล่อยเป็นฉิบหายทันที ถ้าศาสนาฉิบหายแล้ว พวกเรานี่สู้ไอ้หยองไม่ได้นะ ไอ้หยองไอ้ปุ๊กกี้เขาไม่มีอะไร แต่พวกเราเดือดร้อน สู้หมาไม่ได้หมาไม่เดือดร้อน เวลาเขาหิวเขาเข้าไปในครัว ท้องป่องออกมาทุกตัวเลยแหละ ไอ้หยองไอ้กี้ตัวสำคัญ ไปแอบกินอยู่กับครัว นั่นเขาสบายๆ เราจะไม่เป็นอย่างนั้นนะ เรานี้ร้อนเป็นไฟไปเลยถ้าลงศาสนาได้ขาดสะบั้นลงไปแล้ว หัวใจชาวพุทธขาดสะบั้นไปตามๆ กันหมด ไม่มีความหมายในเมืองไทยเรานี้ ให้พากันเทิดทูนให้ดี จำให้ดี วันนี้พูดเพียงเท่านี้เสียก่อน เผดียงถึงเรื่องวิทยุ วิทยุนี้สาเหตุมันมาจากไหน ใครเป็นผู้บังคับบัญชามา คนๆ นี้มาจากโลกไหนมาอยู่ในเมืองไทยของเรา จึงจะมีอำนาจบาตรหลวงมาครอบคนไทยทั้งประเทศ จากคนเพียงคนเดียวสองคนเท่านั้นมีอย่างเหรอ เอาจับตาดูให้ดี เอาละพอเท่านี้ก่อน
พระธรรมเทศนา โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๘

เสียงกิเลสดังลั่นไปหมด

วิทยุเวลานี้ที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกมากมาย เสียงธรรมไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกัน  ในโลกนี้มีแต่เสียงกิเลสท่วมท้น สามโลกธาตุมีเสียงกิเลสดังลั่นไปหมด เสียงธรรมไม่ค่อยมี นี่ก็พึ่งเริ่มเสียงธรรมออกประกาศทางวิทยุ ก็ถูกกลั่นแกล้งกีดกันต่างๆ อ้างมาตรานั้นมาตรานี้มาบีบบังคับเสียงธรรมไม่ให้ออก ดังที่ท่านทั้งหลายทราบแล้ว ฟังเอาซิ เรานี้สลดสังเวชมากนะ เพราะเสียงธรรมไม่ค่อยมีที่จะให้เป็นประโยชน์แก่โลก เสียงกิเลสตัณหา เสียงฟืนเสียงไฟมันทั่วโลก ไม่บอกว่าพวกนี้ฟุ้งเฟ้อ พวกนี้เป็นอันตรายต่อโลก ไม่ประกาศออกมา ในกฎหมายข้อใดมาตราใดก็ไม่เคยแสดงออกมา

แต่เรื่องอรรถเรื่องธรรมที่แสดงออกมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างมหาศาลนี้ มีมาตรานั้นมาตรานี้ออกมา ความสูงความต่ำวิทยุอย่างนั้นอย่างนี้มีบังคับมาๆ นี้มาจากไหน ถ้าไม่มาจากสัตว์นรกจะมาจากไหน ขอให้พูดเต็มปากเถอะ ถ้าสัตว์สวรรค์สัตว์นิพพานจะไม่พูดอย่างนี้ มีแต่อนุโมทนาสาธุการ ถ้าสัตว์นรกแล้วกีดกันทุกแบบทุกฉบับ ที่จะเป็นอรรถเป็นธรรมเพื่อหัวใจโลกได้รับความสงบร่มเย็นนี้ต้องกีดต้องกัน ด้วยมาตรฐานของเปรตของผี อ้า ฟังให้ชัด เราพูดให้เต็มยัน

ติดคุกเราจะไปติดเอง จะไปเทศน์อยู่ในคุก เราอาจหาญชาญชัยเหนือโลกธาตุแล้ว คุกมันอยู่ในโลกธาตุ เราจึงไม่เคยหวั่น เอาไปติดคุก ร่างกายเป็นสมมุติ เอ้า ติดคุกไป หัวใจเราเป็นวิมุตติไม่ติด เราจะไปเทศน์อยู่ในเรือนจำ เพราะจิตเราไม่ได้ติดคุกติดตะรางนี่ ติดแต่ร่างกาย ทีนี้เราจะเอาธรรมที่ไม่อยู่ในเรือนจำเทศน์ให้พวกเรือนจำฟัง เข้าใจ เป็นอย่างนั้นนะเวลานี้อุปสรรค เกิดขึ้นทุกแง่ทุกมุม มีตั้งแต่เรื่องเสี้ยนเรื่องหนามที่จะทำชาติไทยของเราให้ล่มจมฉิบหายเท่านั้น ธรรมฟื้นฟูขึ้นไม่ได้ กีดกันทุกแบบทุกฉบับ เราทุเรศเหลือเกิน

 

 
 

 

วัดป่าเขาช่องลม  บ้านกุฏิพระ  ตำบลท่าข้าม  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์
 ติดต่อ อีเมล  
 urainabundit@hotmail.com