หน้าแรก(ข่าวสาร)
ประวัติวัดป่าเขาช่องลม
ประวัติครูบาต้นบุญ
กิจกรรมวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช
ธรรมะครูบาต้นบุญ
ผู้จัดทำเว็บไซต์
เรารักเมืองไทย
ตื่นเถิดชาวไทย
ข้อวัตรปฏิปทาวัดป่าเขาช่องลม
รักกันไว้เถิด

นาฬิกา


  นาฬิกาเรือนนี้จะเดินตามเวลาในคอมพิวเตอร์ของท่าน
ปฏิทิน

  ตื่นเถิดชาวไทย

                

         ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เป็นสมบัติคู่ชาติไทย


ทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วง  แต่หวั่นทรวงศึกใกล้ไล่ข่มเหง  ถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเอง  จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง
 
  

                  ทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วง
         แต่หวั่นทรวงศึกใกล้ไล่ข่มเหง
         ถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเอง
         จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง


         ตื่นหรือยังพี่น้องไทย    "ตื่นเถิดชาวไทย"
              

>